Η ενότητα αυτή θα παρουσιάζει μια συλλογή των ψηφιακών Προσωπικών Βιβλίων των μαθητών που αποτελούνται από διάφορα υλικά (γραπτές αφηγήσεις, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, τραγούδια, ταινίες, αφίσες, αγαπημένα παιχνίδια ή συνταγές κλπ.) που αντικατοπτρίζουν τις μνήμες, τις γλώσσες και τις πολλαπλές ταυτότητες των μαθητών.

Forum