O1: Elevernas narrativa texter i e-boks format

En samling av elevernas personliga böcker som består av multimodalt material (skrivna berättelser, bilder, fotografier, videor, musik, sånger, film, favoritspel eller recept etc.) som symboliserar elevernas minnen, språk och olika identiteter.

O2: Digitalisera de narrativa texterna till videor

Utifrån elevernas personliga böcker (O1) kommer en samling videor att produceras.

O3: Analysera videor och konstruera en utarbetad antologi.

Både elever och lärare i klassen kommer att tolka och analysera videorna (O2). Detta samlas i en nationsöverskridande samling.

O4: Lärarens kit

En guide för lärare med goda och innovativa metoder som också kan involvera elevernas familjer i skollivet, och därigenom stödja kommunikation mellan generationer.

Forum