Det här avsnittet visar en samling av elevernas multimodala personliga böcker (skrivna berättelser, bilder, fotografier, videor, musik, sånger, filmer, favoritspel, recept etc.) som återspeglar elevernas minnen, språk och mångkulturella identiteter.

Forum