BACKPACK ID

Att främja inkludering av flyktingbarn och nyanlända barn i skolan, samtidigt som goda relationer på skol- och samhällsnivå främjas. . .

Om projektet

BACKPACK ID är ett innovativt projekt för att främja inkluderingen av flyktingbarn och nyanlända barn i skolan i 4 europeiska länder (Grekland, Italien, Tyskland samt Sverige). Dessa länder arbetar aktivt med de akuta och mycket varierande utmaningar som den pågående flyktingkrisen innebär. Dessa länder är medvetna om de utmaningar den sociala integrationen innebär för nyanlända barn. Den nuvarande strategin för social integration innebär svårigheter. Därför krävs ett gemensamt ansvar för de utmaningar och behov dessa barn och deras föräldrar har för att bli en del av samhället samtidigt som de ska lära sig gemensamma europeiska värderingar.

Läs mer >

E-Bok

Det här avsnittet visar en samling av elevernas multimodala personliga böcker (skrivna berättelser, bilder, fotografier, videor, musik, sånger, filmer, favoritspel, recept etc.) som återspeglar elevernas minnen, språk och mångkulturella identiteter.

Läs mer >

Videor/ Multimedia

Det här avsnittet tillhandahåller en samling videor som är gjorda utifrån elevernas digitala personliga böcker.

Läs mer >
Forum