BACKPACK ID

Bygga broar mellan språk och minnen för att skapa mångkulturella identiteter: “Lämna aldrig kvar din ryggsäck efter dig”

Om projektet

BACKPACK ID är ett innovativt projekt för att främja inkluderingen av flyktingbarn och nyanlända barn i skolan i 4 europeiska länder (Grekland, Italien, Tyskland samt Sverige). Dessa länder arbetar aktivt med de akuta och mycket varierande utmaningar som den pågående flyktingkrisen innebär. Dessa länder är medvetna om de utmaningar den sociala integrationen innebär för nyanlända barn. Den nuvarande strategin för social integration innebär svårigheter. Därför krävs ett gemensamt ansvar för de utmaningar och behov dessa barn och deras föräldrar har för att bli en del av samhället samtidigt som de ska lära sig gemensamma europeiska värderingar.

Läs mer >

Delmål

Genom att deltagarna har använt en “bottom-up” metod så har Backpack ID tagit fram följande delmål för att uppmärksamma social inkludering mellan människor och grupper inom skolan.

Läs mer >

Partners

Vilka vi är

Läs mer >

Contact

The project is now closed. If you would like to request additional information about the project, you can contact the project coordinator here.

Forum