Επισκόπηση

Το BACKPACK ID είναι μια καινοτόμος παρέμβαση για την προώθηση της συμπερίληψης παιδιών προσφύγων στα σχολεία τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα και Ιταλία, Γερμανία και Σουηδία) που αντιμετωπίζουν έντονες και πολύ διαφορετικές προκλήσεις λόγω της προσφυγικής κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπολογίζοντας τις διαφορές αυτές, η παρούσα προσέγγιση κοινωνικής συμπερίληψης προωθεί μια κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Θεωρεί την κοινωνική συμπερίληψη των προσφυγόπαιδων τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών και προοπτικών των παιδιών και των οικογενειών τους, και των τοπικών κοινωνιών και φορέων, ενώ επιβεβαιώνει τις ευρωπαϊκές αξίες. Ως βασικά διεπιστημονική προσέγγιση, το Έργο Backpack ID βασίζεται σε εξειδικευμένη γνώση κοινωνικής και εξελικτικής ψυχολογίας, γλωσσολογίας, και εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης. Ταυτόχρονα συγκεντρώνει ακαδημαϊκή γνώση, πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, διεθνή εκπαιδευτικά δίκτυα και ΜΚΟ.

Η παρέμβαση επικεντρώνεται στις πολλαπλές συλλογικές υπαγωγές, τα υπόβαθρα και τις ταυτότητες μαθητών των τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας και των πρώτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (10-15 ετών). Απευθύνεται σε μαθητές πρόσφυγες και μη, και στοχεύει στην:

  • Ενδυνάμωση όλων των μαθητών για να κατανοήσουν και βιώσουν πτυχές «διαφορετικότητας» στον εαυτό τους. Η κύρια πηγή πόρων στο εγχείρημα αυτό θα είναι οι οικογένειες των μαθητών και/ή το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον τους. «Μην αφήνεις ποτέ το σακίδιό σου (backpack) πίσω» αναφέρεται στα πιο απλά αγαθά μέγιστης συναισθηματικής και συμβολικής αξίας, που μπορεί οι πρόσφυγες να κρατούν στα σακίδιά τους, και χρησιμεύει ως κοινό έδαφος στην αναζήτηση «μονοπατιών» και «γεφυρών» μεταξύ μελών μιας ομάδας και ταυτοτήτων.
  • Ανάπτυξη της εγγραμματοσύνης των προσφυγόπουλων στην νέα γλώσσα. Η συμπεριληπτική αυτή προσέγγιση στη βάση των πολλαπλών ταυτοτήτων των μαθητών, η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη της εγγραμματοσύνης τους αποτελεί μια βασική καινοτόμο συμβολή του BACKPACK ID.
Forum