O1: Elevernas berättande texter i e-boksformat

En samling av elevernas personliga böcker som består av multimodalt material (skrivna berättelser, bilder, fotografier, videor, musik, sånger, filmer, favoritspel eller recept etc.) som symboliserar elevernas minnen, språk och olika identiteter.

Visualizza l'e-book
O2: Digitalisera de narrativa texterna – videorna

En samling videor skapade utifrån elevernas personliga böcker (O1).

Guarda i video
O3: Analysera videor och konstruera en utarbetad antologi

Både elever och lärare i klassen kommer att tolka och analysera videorna (O2). Detta samlas i en nationsöverskridande samling.

Visualizza antologia
O4: : Lärarens verktyg

En handledning för lärare med goda och innovativa metoder som också kan involvera elevernas familjer i skollivet, och därigenom stödja kommunikation mellan generationer.

Visualizza Lärarens verktyg
Forum