Αυτή η ανθολογία αποτελεί έναν ενιαίο διακρατικό τόμο, ενσωματώνοντας τις αναλύσεις που διενεργήθηκαν στις συνεργαζόμενες σχολικές τάξεις από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Οι αναλύσεις αυτές ήταν ουσιαστικά οι ερμηνείες που έδωσαν οι μαθητές κατά τη μελέτη των ηλεκτρονικών βιβλίων και των βίντεο που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα και τις αναλυτικές κατηγορίες που χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες για να κατανοήσουν τις διαφορετικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στα ηλεκτρονικά βιβλία και τα βίντεο.

Αυτός ο διακρατικός τόμος μπορεί επίσης να δώσει συγκριτικές ιδέες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σε άλλες μελλοντικές τάξεις σχετικά με δραστηριότητες που βασίζονται στις αφηγήσεις των μαθητών και πιθανούς τρόπους για να τις αναλύσουν και να κάνουν πολυτροπική και αναστοχαστική χρήση αυτών των αφηγήσεων.

Κατεβάστε την Ανθολογία
Forum