Antologin är en nationsöverskridande samling innehållande analyser som både lärare och elever har gjort av e-boken och videorna så här långt i projektet. Särskild tonvikt lades på teman och analytiska kategorier som deltagarna använde för att förstå de olika situationer som presenteras i e-böcker och videor.

Den här nationsöverskridande samlingen kan också ge lärare och elever nya idéer om hur man kan använda elevers berättelser till aktiviteter och möjliga sätt för att arbeta multimodalt, att analysera och reflektera.

Ladda ner antologi
Forum