Το υλικό που κρατάτε στα χέρια σας συλλέχθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-18 σε Δημοτικά και Γυμνάσια των τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν (Ελλάδας, Ιταλίας, Σουηδίας και Γερμανίας) στο Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Backpack-ID». Είναι αφηγήσεις παιδιών ηλικίας 10-15 ετών που μιλούν για τα ταξίδια και τις μεταβάσεις τους (προσωπικές και οικογενειακές), τον τρόπο ζωής τους, τις αγαπημένες τους συνήθειες, τα αντικείμενα που τους συντροφεύουν, κτλ.

Το πολύγλωσσο αυτό υλικό περιλαμβάνει δύο διακριτές εισαγωγές, μία για τους εκπαιδευτικούς και μία για τους μαθητές, το υλικό (τις μαθητικές αφηγήσεις) στα Αγγλικά ανά χώρα όπου συλλέχθηκαν οι αφηγήσεις και βέβαια το ίδιο υλικό στις τέσσερις εθνικές γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν, δηλαδή στα Ελληνικά, Ιταλικά, Σουηδικά και Γερμανικά. Έτσι όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διαβάζουν τις αφηγήσεις όλων των χωρών, να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ τους, να σχολιάζουν ομοιότητες και διαφορές.

Καλή πλοήγηση, Καλή ανάγνωση και Καλό… ταξίδι!

Forum