Det här materialet har samlats in, under läsåret 2017-2018, från elever på mellan- och högstadieskolor i Grekland, Italien, Sverige och Tyskland, vilka har deltagit i Erasmus+ programmet ”Backpack-ID”. Materialet innehåller berättelser skrivna av elever i åldern 10-15 år. Berättelserna handlar om deras resa (inre mental resa och tillsammans med familjen), deras liv, deras favoritintressen, föremål som de tog med sig etc.

Detta flerspråkiga material innehåller introduktion för lärare och elever, det faktiska materialet (elevernas berättelser) på engelska. Berättelserna är indelade efter vilket land som har samlat in berättelserna. Allt material är självklart även översatt till de nationella språken i de deltagande länderna dvs. grekiska, italienska, svenska och tyska. På det här sättet har alla deltagande länder möjlighet att läsa alla länders berättelser på sitt modersmål och samtidigt kunna göra jämförelser, titta på likheter och skillnader etc.

Använd materialet och njut av att läsa och… resa!

Forum