Från dina erfarenheter vet du redan att vi dagligen möter människor som vi delar många likheter såväl som olikheter med. Du är inte heller alltid på samma sätt; du är på olika sätt beroende på vad du gör och när du gör det. Du reagerar inte heller alltid på samma sätt, du tänker eller känner inte heller alltid samma saker. Ibland blir du till och med överraskad över hur du tänker eller reagerar.

Hur är vi olika andra? På vilka sätt är vi alla lika eller olika varandra? Varför upplever vi reaktioner och attityder olika? Vad gör oss lika vissa människor men olika andra?

Detta material ger dig ett underlag till att diskutera dessa frågor. Berättelserna, fotografierna och filmerna, som andra elever har skapat, ger dig en möjlighet att reflektera över dessa frågor. Genom dessa berättelser, vilka ofta knyter an till varandra och ibland visar på personernas olika syn på omvärlden, kan du uppleva andra människors resor, följa med författarna i deras avgörande vägval, stopp och ändringar av planer. Berättelserna handlar om resor som dina kamrater har gjort; förutom att uppleva känslor kommer du att bli inspirerad till att tänka, ställa frågor om dig själv och andra men även ställa dig frågor om livet och dess förändringar – förhoppningsvis kommer du även att ställa dig frågor om hur du har upplevt allt detta och hur du tittar på din eller andras omvärld.

Även om du inte får svar på allting så kanske materialet hjälper dig att få mer kunskap om dig själv och andra.

Berättelseöversikt uppkopplad Ladda ner e-boken
Forum