Projektet baseras framförallt på litteratur, kunskap, erfarenhet, forskning och vetenskapliga rapporter om utbildning, psykologi och lingvistik. I forskningen används en blandning av olika modeller för att kunna angripa frågan ur olika perspektiv. Analyserna och tolkningarna av materialet sker kontinuerligt och påverkar de olika stegen i forsknings- och interventionsprocessen. Projektets partners planerar att implementera flera överlappande trianguleringskontroller. Detta innefattar forskning och analys av den senaste tekniken för själv- och projektbedömning. Genom planerings- och forskningsmöten övervaka, analysera, utvärdera och modifiera genomförandet avseende de olika stegen. Dessutom sker en revidering av de multimodala texten och den övergripande utvärderingen av projektet.

Genom att tillämpa denna modell som också innefattar aktionsforskningens metodologi utifrån ett bottom-up perspektiv hos de uppkomna utbildningsbehoven avseende social inkludering, förståelse mellan personer och grupper, med ett speciellt fokus på hur man involverar familjen i lärprocessen syftar projektets olika metoder till att lyfta frågorna om social inkludering och mångkulturella identiteter. Detta utforskar projektet och implementerar innovativa sätt för att stödja elevernas berättande för att samla in minnen från eleverna.

Forum